Phần này hỗ trợ các bạn lựa chọn một laptop xách tay vừa ý và các phần mềm, kỹ năng cần thiết để sử dụng thành thạo laptop!

Cần chọn laptop: Click!

Phần mềm thông dụng: Click