Bài giảng môn học: Máy Điện

Tài liệu tham khảo: Kỹ thuật điện ĐH Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh

Bài giảng: Đo lường điện (Full)

Tham khảo: Kỹ thuật Đo ĐH Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh

 

Bài giảng: Tính toán và thực hành quấn dây MBA 1 pha

Tham khảo: Kỹ thuật quấn dây ĐH Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh

 

 

Quấn dây Động cơ KĐB 3 pha

Tài liệu tham khảo: Hướng dẫn quấn dây máy điện, ĐH Bách Khoa TP.HCM