Các lớp xem lại điểm lần cuối, bạn nào rớt thì đóng tiền thi lại lần 2 ở phòng đào tạo vào thứ 5 của tuần thi lại!

 

 

  • Môn học TT ĐLĐ
  • Lớp CD DDT 17F , TC DCN 18
  • Thời gian khiếu nại điểm: 23h, 22/1/2019 (đã hết hạn)