LAPTOP DELL 7440 core i5 SSD 128G, gọn nhẹ sang chạy mát bên bỉ

Laptop DELL7440, Core i5 , RAM 4GB, SSD 128GB, HD 14″, nhẹ đẹp sang

Giá 6tr9