Bài giảng Đo Lường Điện

Định hướng ôn thi:

 

1. Phần 1: Tổng quan

ĐIỂM DANH PHẦN 1: CLICK! 

2. Phần 2: Cơ cấu đo:

3. Phần 3: Đo dòng điện DC

4. Phần 4: Đo dòng điện DC

5. Phần 5: Đo dòng điện AC

6. Phần 6: Đo dòng điện AC

7. Phần 7: Đo điện áp DC&AC

8. Phần 8: Current transformer

9. Phần 9: Đo R

10. Phần 10: Đo LC: Học gấp, trưa 21/11 học bài này!

11. Phần 11: Đo Công suất, Các lớp học trong tuần này!

One Comment to “Bài giảng Đo Lường Điện”

  1. […] Bài giảng Đo Lường Điện […]

Comments are closed.