Bài giảng Máy điện

Bài giảng:

Đề thi các năm trước:

1.Phần 1: Tổng quan về máy điện:

+ Phần 2:

+ Phần 3:  Điểm danh phần 3

+ Phần 4: Điểm danh gấp!

+ Phần 5: Điểm danh

+ Phần 6: Điểm danh

+ Phần 6 Plus: Điểm danh

+ Phần 7: Điểm danh cộng điểm nhé (Hạn chót 24h chủ nhật)

+ Phần 8: Điểm danh! hạn chót 24h chủ nhật

+ Phần 9: Cộng điểm phần 9 (hạn chót 24h chủ nhật)

+ Phần 10: Cộng điểm

+ Phần 11: Cộng điểm